Om oss

Georgsson Mail hämtar alla era postförsändelser på överenskommen tid. Ingen frankering, räkning av post, försortering etc behöver göras - Georgsson Mail sköter all posthantering.

Egen organisation

Försändelser i Borås tätort distribueras via egen organisation. All annan post frankeras och skickas med Posten AB. Försändelser postas/inlämnas till Posten på sådant sätt att de utdelas inom angiven tid. REK, försändelser med mottagningsbevis etc inlämnas på postkontor.

Post & Telestyrelsen har full insyn i vår verksamhet.
För information, kontakta Post & Telestyrelsen, tel: 08- 678 55 00.