Välkommen till Georgsson Mail AB

Sänk era portokostnader & förenkla era postrutiner.

Genom att använda Georgsson Mail AB kan ni sänka era portokostnader och förenkla era postrutiner.
Vår affärsidé är att med budbil hämta post och sköta postärenden åt våra kunder. Vi hjälper till med såväl post-, brev- och pakethantering.bil