Bra att veta

sortering

Hämtning

Georgsson Mail AB åtar sig hämtning av postförsändelser, paket etc hos kund, tryckeri, distributionsföretag el dyl. Även utkörning av boxpost och dyl. Begär offert.

Sortering

Ingen sortering krävs av kunden. Vi sköter all sortering. Georgsson Mail AB åtar sig även adressering, kuvertering etc av olika slags försändelser. Begär offert.

Frankering

Tillämpar frankeringstjänster. Detta innebär olika uppgörelser med olika kunder, beroende på hur kunden tidigare skött frankering. Begär offert.

Utdelning

Georgsson Mail AB har utdelning inom Borås tätort. Företaget har sedan starten 1993 gjort sig känt för låga portokostnader, personlig service och god kvalitet. Vi distribuerar post enligt 5 dagarsutdelning.

Betalning

Fakturering sker veckovis i efterskott. Betalningsvillkor 10 dagar netto. Som faktureringsunderlag svarar de av oss förda dagliga anteckningar angående antal försändelser.

Garanti

Georgsson Mail AB garanterar att försändelser utdelas på överenskomna dagar, under förutsättning att försändelserna är rätt adresserade, hämtklara i rätt tid. Har Georgsson Mail AB inte uppfyllt sitt åtagande är kunden berättigad till ersättning upp till fakturerat belopp. Resurser för fullständig uppbackning vid sjukdom etc finnes. Inringningspersonal, vikarier vid sjukdom, stora postvolymer, väderomslag finnes i ett väl inarbetat system. Vi garanterar den distribution vi åtagit oss.

Sedan starten 1993 har vi byggt upp en gedigen erfarenhet av att driva privat postverksamhet. Georgsson Mail AB är väl förtrogen med gällande postlag och följer gällande regler och anvisningar. Detta gäller även andra lagar som kan reglera postverksamheten som datalagen, konkurrenslagen etc. Georgsson Mail AB arbetar i enighet med FPF.s etiska regler. FPF står för Fria Postoperatörers Förbund, en branschorganisation dit privata aktörer på postmarknaden har möjlighet att ansluta sig. Syftet med FPF är att verka för en fri och fungerande konkurrens på den svenska postmarknaden. Tomas Georgsson var med och bildade förbundet i mars 1997.